• Information System

  Systematisk information skaber nye muligheder for patienten og personale

 • Lys System

  Ergonomisk Døgnrytmelys for bedre trivsel og hurtigere restitution

 • Lyd System

  CURAVIVOs personlige patientlyd skaber bedre trivsel og behandlingsforløb

 • Visuel observation

  Samtlige elementer i systemet integreret i én fælles platform

Skræddersyet løsning til mere effektiv behandling

http://curavivo.com/uploads/images/concept/four-systems-02.jpg

CURAVIVO er et udviklende patientmiljø, der stimulerer sanserne - og som er målrettet patienter på hospitaler, plejehjem og i psykiatrien. CURAVIVO er latin og betyder “levende pleje”.

CURAVIVO er udviklet i samarbejde med personalet på Neurokirurgisk Intensiv Afdeling NIA1 på Aarhus Universitetshospital.

CURAVIVO omfatter døgnrytmelys og funktionelt lys, støjmaskering og musikintervention, individuelle infoskærme og visuel observation.

Med sin innovative teknologi understøtter CURAVIVO bedringen af patientens tilstand (patient empowerment) med udgangspunkt i de individuelle behov - og understøtter således den helbredende pleje.

CURAVIVO Interactive Care System er en totalløsning til brug for patienter med særlige pleje- og stimuleringsbehov fx på intensivafdelinger, rehabiliteringsafdelinger, i ældreplejen og i psykiatrien mv.

CURAVIVO Interactive Care System imødekommer patientens individuelle behov for særlig nænsom pleje og stimulering med lys, lyd, info og visuel observation.

Samtidig skaber den unikke kombination af døgnrytmelys og funktionelt lys, støjmaskering og musikintervention, individuelle infoskærme og visuel observation mærkbare fordele for personalet og skaber nye muligheder for integreret pleje, træning og kommunikation.

CURAVIVO Interactive Care System er den intelligente og effektive vej til at sikre ro, tryghed og individuelt tilpasset stimulering - og dermed en mere effektiv behandling.


CURAVIVOs fire ben

 • Døgnrytmelys og aktivitetsbaseret lys i zoner
 • Personlig patientlyd med støjmaskering og musikintervention
 • Systematisk information tilpasset individuelle behov for info, træning og underholdning på infoskærm
 • Central styring og visuel observation

Curavivo lys del

Ergonomisk Døgnrytmelys i funktion på Enhed for Klinisk Apopleksiforskning, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

CURAVIVO lys del består af Ergonomisk Døgnrytmelys, der bidrager til en naturlig døgnrytme for patient og personale kombineret med farvet aktivitetsbaseret lys i zoner, der gør det muligt for personalet at udføre deres arbejde uden at forstyrre patienten.

Ergonomisk Døgnrytmelys for bedre trivsel og hurtigere restitution

Det menneskelige system er skabt til at få energi fra en balance mellem lys og mørke. Nattens mørke og dagens lys påvirker kroppens hormonelle systemer og derigennem vores fysiske og psykiske tilstand.

Ved ændring i denne balance fx ved jetlag, bliver man ukoncentreret, mister fokus og bliver træt uden at kunne sove. Det er kroppens naturlige rytme, der bliver forskudt - og det gør os mindre effektive og uoplagte.

Det samme gælder for mennesker med natarbejde i kunstigt lys samt mennesker, der arbejder i halvmørke. Patienter og personale i hospitalssektoren er særligt udsatte for at få forstyrret deres døgnrytme.
Plejekrævende patienter med nedsat immunforsvar er ekstra påvirkelige for ubalancer i deres døgnrytme.

Fordele for både patienter og personale

Patienter med særlige pleje- og stimuleringsbehov har brug for hurtig normalisering af døgnrytmen samt ro og hvile. Personalet har også brug for normalisering af døgnrytmen kombineret med funktionslys til akutte situationer, behandling, rapportering og visuel
observation. Ergonomisk Døgnrytmelys dækker både patient- og personalebehov og sikrer bedre trivsel.

 • Understøtter patientens behov for normalisering af døgnrytmen
 • Understøtter personalets døgnrytme
 • Reducerer træthed og øger medarbejdertilfredsheden
 • Skaber et beroligende miljø for patienten
 • Skaber optimalt arbejdslys for personalet døgnet rundt
 • Modvirker skarpe lysskift for patient og personale

Ergonomiske Døgnrytmelys er indbygget i hospitalsstuens loft amartur samt øvrige lamper og er programmeret til at følge døgnets og årstidens rytme, så solen fx ”står op” kl. 6.30. Lyset bliver varmere i farven over middag og frem til eftermiddagen for igen at blive mindre gyldent og mere dæmpet omkring aftenstid. Solen ”går ned” fx kl. 22.30 - og herefter er stuen mørklagt til næste morgen. I nattens løb kan personalet benytte sig af farvet aktivitetsbaseret lys i forbindelse med visuel observation og akut behandling mv.

Curavivo lyd del

Billederne af styrepanel til musikintervention og støjmaskering samt retningsbestemt højtaler er taget på Neurointensivt Afsnit, Aarhus Universitetshospital

CURAVIVO lyd del tilbyder personlig patientlyd, der bidrager til et skærmet og beroligende lydmiljø. Lydløsningen tilbyder musikintervention og støjmaskering igennem en retningsbestemt højttaler.

Lyd påvirker mennesket både fysiologisk og psykologisk og musik berører menneskets adfærd, kognition, affektive tilstande og fysiologi.
Virkningerne af musik kan anvendes til at forbedre patientbehandling ved at stimulere disse menneskelige mekanismer aktivt.

CURAVIVOs personlige patientlyd skaber bedre trivsel og behandlingsforløb Patienter har brug for ro og fred for at kunne restituere sig. Akutte patienter, der har tabt orienteringen og hukommelsen, er ekstra lydfølsomme og et uhensigtsmæssigt lydmiljø kan forværre og forlænge behandlingsforløbet.

For at skærme patienten mod støj fra andre patienter, hospitalsudstyr og personalet, er hver enkelt seng udstyret med en retningsbestemt højttaler, der kan udsende maskeringsstøj. Dette anvendes i specielt kritiske situationer, hvor der er behov for at sløre
omgivelsesstøj og tale. Herudover tilbydes musikintervention som tilpasses patientens specifikke behov og behandlingsforløb.

Den retningsbestemte højttaler fungerer som en tragt, der kan sende lyden målrettet ned over patienten og ved både støjmaskering og musikintervention, bliver patienten omkranset af en beskyttende “lydboble” som skærmer, stimulerer og beroliger.

CURAVIVOs personlige patientlyd skaber et bedre lydmiljø for både patienter og personale

 • Stimulerer, smertelindrer og stresslindrer med musikintervention
 • Skærmer patienten for støjgener fra andre patienter, hospitalsudstyr og personale
 • Skaber individuelt lydmiljø til patienten gennem retningsbestemt højttaler
 • Sikrer høj kvalitet af personlig lyd
 • Fri bevægelighed for patient og forstyrrer ikke personalet i at give behandling og pleje

Den retningsbestemte højttaler er fastinstalleret i loftet over hver patientseng. Dette sikrer at løsningen altid er klar til brug, aldrig er i vejen for personalet i pleje og behandling af patienten - og at der kræves minimalt vedligehold.
Den personlige patientlyd betjenes ved hver enkelt patientseng, så tilbuddet tilrettes den enkelte patients behov i behandlingsforløbet.

Curavivo info del

CURAVIVO systematisk information skaber nye muligheder for patienter og personale. Indholdet bliver tilpasset den specifikke patient på baggrund af alder, kultur, teknisk formåen samt fysisk og psykisk tilstand.

CURAVIVOs systematisk information skaber nye muligheder for patienten og personale.

Skærmens indhold tilpasses den specifikke patient ud fra alder, kultur, teknologisk erfaring og fysisk/psykisk tilstand.

Patient modtager individuel tilpasset info om sig selv, behandling, undersøgelser, underholdning, kommunikation mv.

Plejepersonalet kan benytte skærmen som redskab til at træne, informere og underholde patienten og som samtaleværktøj.

INFOSKÆRM MED ET UTAL AF ANVENDELSESMULIGHEDER

 • Fotos, video, personlig info, huskeværktøj, samtaleværktøj
 • Info om dagsprogram, stuegang, undersøgelser, besøgstider, menu mv.
 • Træning, behandling og terapi
 • Udvalgte internetservices fx nyheder, Youtube, Google maps
 • Radio, TV, DVD

Med udgangspunkt i patientens fysiske og mentale tilstand tilrettelægger og redigerer personalet patientskærmens indhold på en hvilken som helst pc med internetadgang.

Hver afdeling får uddannet superbrugere, der er 100% fortrolige med mediets muligheder.

Indholdet kan opdateres af forskellige grupper af medarbejdere uden at de redigerer i hinandens tekster.

Skærmene fungerer med touch og tillader flere lag af information.

CURAVIVO visuel observation- og styringsdel

CURAVIVO Interactive Care System er baseret på et avanceret styresystem som integrerer systematisk information, Ergonomisk Døgnrytmelys, personlig patientlyd og observation.

CURAVIVO Interactive Care System er baseret på, at samtlige elementer i systemet kan integreres i én fælles let forståelig brugerflade i form af et touchpanel, som er placeret i personale-/overvågningsrummet.

Al erfaring viser, at man opnår den største brugertilfredshed og den største udnyttelsesgrad , når betjening af flere brugerflader sammensmeltes til én.

CURAVVIVO styresystemet er enkelt at forholde til og let at betjene.

I personale-/overvågningsrum monteres:

 • Visuel observationsskærm
 • Integreret kontrol touchpanel

CURAVIVO Interactive Care System gør det muligt at observere/monitorere en eller flere senge, dels fra personale-/observeringsrummet på en monitor, dels fra de individuelle senge (hvis man har valgt AKUTmode på kontrolpanelet).
Endvidere kan man klikke på en mus ved den visuelle observationsskærm - og se de enkelte senge i større billede.

På patientstuen installeres:

 • Infoskærm på væg- eller loftarm
 • Døgnrytme lysarmatur
 • Funktionsspot/uplight
 • Lyskontrolpanel
 • Læselys
 • Indbygningskamera i loftet
 • Højtaler med retningsbestemt lyd
 • iPod

Med CURAVIVO Interactive Care System er det ikke nødvendigt for brugerne at justere på de individuelle elementer i dagligdagen. Disse er nemlig smeltet sammen i samme betjeningssystem, der udfører automatiske forløb ud fra programmerede kommandoer.

Eksempelvis:

Ved en akut-situation, kan man trykke på AKUT på betjeningspanelet, hvorefter akut-belysning, camoufleringsstøj samt visuel observation aktiveres automatisk. Infoskærmene bliver således automatisk ændret fra ”Info” til overvågning, hvor en eller flere senge kan ses.

Det sikrer:

 • Ingen berøringsangst for teknikken
 • Ingen fejlbetjeninger
 • Hurtig igangsætning, eksempelvis ved AKUT-mode
 • Stor brugertilfredshed
 • Hurtig intro til nye brugere
 • Bedre udnyttelse af ressourcer i afdelingen

Besøg fremtidens udviklende patientmiljø