• http://curavivo.com/uploads/images/sectors/psy_wide.jpg

    Psykiatri

    CURAVIVO til psykiatrien omfatter lys, lyd samt visuelle indtryk/observation – alt samlet i en fælles styring

http://curavivo.com/uploads/images/sectors/psy_01.jpg
CURAVIVO konceptet blev udviklet på Neurointensiv, Aarhus Universitetshospital - og har indtil videre bredt sig til rehabilitering, ældreområdet og psykiatrien.

CURAVIVO konceptet er fleksibelt og kan tilpasses forskellige patientgrupper og diagnose – også indenfor psykiatrien. CURAVIVO er udviklet i samarbejde med brugerne og er aktuelt del af et forskningsprojekt på Neurointensiv på Aarhus Universitetshospital. Brugerdialog og individuel tilpasning af CURAVIVO er ligeledes vejen frem indenfor psykiatri området, hvor patienternes kan beroliges og stimuleres med lys, lyd og visuelle indtryk.

CURAVIVO – stort potentiale på psykiatriområdet

“CURAVIVO er godt eksempel på innovative tænkning, hvor fire virksomheder byder ind med hver deres kompetencer og får det integreret i en højteknologisk hybridløsning”, forklarer salgsdirektør Claus Puggaard fra Chromaviso og fortsætter: “CURAVIVO patientmiljøet er udviklet sammen med personalet og tager udgangspunkt i patienternes diagnose og individuelle behov. Det gælder også indenfor psykiatrien, hvor patienterne kan stimuleres med lys, lyd og visuelle indtryk. Den visuelle observation indenfor psykiatrien har en række fordele, når det drejer sig om særligt udsatte patienter. Chromaviso byder ind med Ergonomisk Døgnrytmelys, der understøtter patienternes behov for normalisering af døgnrytmen - og som ligeledes bidrager til en naturlig døgnrytme for personalet. Ved at kombinere Ergonomisk Døgnrytmelys med visuelle indtryk, musikterapi og visuel observation kan vi tilbyde psykiatrien et banebrydende integreret værktøj”.

Besøg fremtidens udviklende patientmiljø