Pressemeddelser

Succesfuld præsentation af Lindehavens stimuli-stue målrettet demente

Dato: 03.11.2014

Plejecenter Lindehavens præsentation af deres banebrydende CURAVIVO stimuli-stue den 23. oktober var præget af ægte begejstring over den positive effekt, som stimuli-stuen har på de demente beboere. Publikum bestående af et halvt hundrede repræsentanter for en række plejehjem og demenscentre, viste stor interesse for konceptet, der er udviklet sammen med firmaerne VisioSign (billedside/lyd), Chromaviso (lys) og Solutors (integrering og styring).

Centerleder på Lindehaven Torben Nielsen bød velkommen til arrangementet, hvor CURAVIVO stimuli-stuen blev præsenteret for offentligheden for første gang. Torben Nielsen gav hurtigt ordet videre til sine tre medarbejdere chefsygeplejerske Anette Wintlev-Jensen, demens-koordinator Birgit Clemmesen og sosu-assistent Jette Nielsen, der hver især redegjorde for deres positive erfaringer med brugen af CURAVIVO stimuli-stuen. Anette Wintlev-Jensen forklarede, at de demente beboere ofte har uklare erindringer og svært ved at orientere sig, men ”hele dit liv og din hukommelse sidder i kroppen - den husker, selv om hjernen ikke længere gør. I stimuli-stuen spejler du dig op mod noget, du kan genkende via sanserne”.

Mærkbar effekt

Birgit Clemmesen og Jette Nielsen fortalte, hvordan detaljerne omkring beboernes besøg på stimuli-stuen bliver noteret ned i en særlig protokol. Her beskrives beboerens tilstand ved ankomsten, hvilke film og hvilket lys, der anvendes – og resultatet af besøget. Optegnelserne giver et tydeligt billede af urolige aggressive beboere, der bliver stimuleret og finder ro. At beboere, der ellers vender op og ned på nat og dag, kan påvirkes positivt af natlys og natbilleder. Og at ikke kommunikerende beboere får sat gang i genkendelse og hukommelse – og dermed også sproget. Begge konstaterede, at stimuli-stuen har mærkbar effekt på beboerne, der selv er begyndt at søge hen til den.

Fra tanke til handling

Efter personalets præsentation blev scenen overtaget af de tre virksomheder bag CURAVIVO stimuli-stuen. Først fortalte direktør Leo Christiansen fra VisioSign om undfangelsen af ideen med at bruge sansestimulering til demente beboere. Som leverandør af info-systemer til Lindehaven har Leo Christiansen de seneste år haft en tæt dialog med centerleder Torben Nielsen. En dag gik snakken om et nyt banebrydende stimuli-projekt på intensivstuer, som VisioSign er involveret i. De to herrer blev hurtige enige om, at stimuli-konceptet med fordel kunne tilpasses de demente beboere på Lindevangen – og sagt som gjort. Med den rette pionerånd blev projektet til virkelighed. Med sig havde Leo Christiansen sine partnere fra det oprindelige projekt – Chromaviso, der leverer Ergonomisk Døgnrytmelys og Solutors, der står for styring og integration.

Normalisering af døgnrytmen

Næste levende billede var Claus Puggaard fra Chromaviso, der fortalte om Ergonomisk Døgnrytmelys, som bidrager til normalisering af døgnrytmen. Ergonomisk Døgnrytmelys følger solens rytme gennem døgnet og er udstyret med et særligt natlys, der ikke forstyrrer produktionen af søvnhormonet Melantonin. Det bedste for mennesker er, at opholde sig udenfor i det rigtige dagslys. Det næstbedste er, at få menneskeskabt lys, der følger solens rytme med stærkest lys midt på dagen og mørke om natten. Aktuelt bliver der forsket i effekten af Ergonomisk Døgnrytmelys på Aarhus Universitetshospital og på Glostup Hospital.

Abonnement på en skræddersyet stimuli-stue

Ingen glæder er gratis - men der findes løsninger, der gør anskaffelsen af en CURAVIVO stimuli-stue lettere tilgængelig, lød det afslutningsvis fra salgschef hos Solutors Jacob Carlsen. I stedet for en større engangsinvestering, er det muligt at tegne et månedligt abonnement på en stimuli-stue med alt hvad det indebær af udstyr, opsætning og implementering. I ordningen indgår service efter behov. CURAVIVO stimuli-stuen er fleksibel og skal tilpasses individuelle behov for at fungere optimalt. Fastsættelse af et nøjagtigt prisniveau kræver en nærmere snak om de forskellige pleje- centres særlige ønsker. Derfor var de sidste ord fra Jacob Carlsen en opfordring til nærmere dialog.

Kaffe og kage ad libitum

De cirka halvtreds deltagere blev delt op i fire hold, som på skift blev ført op på 1. sal for at se CURAVIVO stimuli-stuen i brug. De øvrige hold fik serveret kaffe og en særlig CURAVIVO kage, der var specielfremstillet til dagens anledning. Deltagerne viste stor interesse og engagement for mulighederne med stimuli-stuen - og konceptets fleksible anvendelse blev flittigt diskuteret over kagebordet.

Hvordan virker stimuli-stuen?

CURAVIVO stimuli-stuen er indrettet som en hyggelig opholdsstue, hvor endevæggen er dækket af en 120” stor skærm. På skærmen vises filmklip med tilhørende lydsekvenser kombineret med Ergonomisk Døgnrytmelys sammensat til hver enkelt beboer. Ideen er, at etablere individuel sansestimulering tilpasset den dementes aktuelle behov fx at blive beroliget ved aggressiv adfærd, kvikket op ved depressiv adfærd, aktivering af sprog og hukommelse, normalisering af en forskubbet døgnrytme med aktivitet om natten mv. De visuelle oplevelser kan være alt fra nattehimmel eller høstarbejde til strandtur og scener fra en byggeplads.


Pressekontakt

Claus Puggaard

+45 40 80 42 76
cpu@chromaviso.com

Michael Rumph

+45 20 77 00 85
mru@solutors.com


Billeder


Tilbage

Besøg fremtidens udviklende patientmiljø